CASE STUDY

Photovoltaic Farms

Under Askay agency

PAID ADS

 

The main source of acquiring customers for this company was paid advertising. I created many ad variations, divided into three groups:

Photovoltaic farms – interested
Photovoltaic farms – interested, with the position of CEO and investor
Real estate – interested, with the position of CEO and investor (they basically have money to afford our product).
It was important to test which group would be the most willing to fill out the contact form.

BRAND

 

I wanted to build a professional brand image on social media, a company that can be trusted—meeting the expectations of customers who are buying very expensive photovoltaic farms.

EXAMPLES OF MY COPYWRITING

 

As always, I tested many variants to choose the best performing ad.

For example:

ORIGINAL

💵 Koszt budowy farmy naszego klienta Rafała zwróci się w 4 lata a inwestycja zamieni się w dochód pasywny.

🌍 Zbudowaliśmy farmę fotowoltaiczną dla Pana Rafała w 7 miesięcy, tak wyglądał proces:

✅ Projekt: Załatwiliśmy wszystkie niezbędne dokumenty i stworzyliśmy projekt farmy fotowoltaicznej.

✅ Finansowanie: Pomogliśmy znaleźć najlepsze źródła finansowania, co znacznie zmniejszyło koszty inwestycji.

✅ Budowa: Nasz zespół kompleksowo zrealizował budowę farmy, używając najlepszych komponentów.

✅ Serwis: Po zakończeniu budowy zapewniliśmy pełne wsparcie serwisowe.

✅ Sprzedaż prądu: Uzyskaliśmy koncesję na sprzedaż wyprodukowanej energii.

✅ Audyt: Przeprowadziliśmy audyty techniczne i administracyjne, zapewniając najwyższą jakość projektu.

💭 Wyobraź sobie stały dochód generowany przez Twoją własną farmę fotowoltaiczną. Nie tylko zmniejszasz swoje rachunki, ale stajesz się częścią rozwiązania dla naszej planety.

Kliknij i umów się na bezpłatną konsultację. Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu dofinansowania.

📞 Lub zadzwoń – (there is number)

(Każda farma jest inna. Daj nam znać o Twojej wizji a my podamy Ci indywidualne przewidywane wyniki)

TRANSLATED

💵 The construction cost of our client Rafał’s farm will pay off in 4 years and the investment will turn into passive income.

🌍 We built a photovoltaic farm for Mr. Rafał in 7 months, here’s how the process looked:

✅ Project: We handled all necessary paperwork and created the photovoltaic farm project.

✅ Financing: We helped find the best financing sources, significantly reducing investment costs.

✅ Construction: Our team comprehensively carried out the farm construction, using the best components.

✅ Servicing: After the construction was completed, we provided full service support.

✅ Electricity sales: We obtained a concession for selling the produced energy.

✅ Audit: We conducted technical and administrative audits, ensuring the highest project quality.

💭 Imagine a steady income generated by your own photovoltaic farm. Not only do you reduce your bills, but you become part of the solution for our planet.

Click to schedule a free consultation. Learn how we can help you obtain financing.

📞 Or call – (there is number)

(Every farm is different. Let us know about your vision and we will provide you with individual projected results.)

ORIGINAL

🌞 Zdobądź dofinansowanie na budowę działki fotowoltaicznej!

💰 Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu dofinansowania, dzięki czemu budowa farmy fotowoltaicznej jest jeszcze bardziej opłacalna.

📈 Z naszą pomocą Twoja inwestycja stanie się źródłem stałego dochodu, a Ty dołączysz do grona świadomych ekologicznie inwestorów.

🌱💼 Zrób pierwszy krok ku przyszłości pełnej zielonej energii i finansowej wolności. Kliknij i umów się na bezpłatną konsultację.

📞 Lub zadzwoń – (there is number)

TRANSLATED

🌞 Get funding for building a solar panel plot!

💰 We help our clients secure funding, making solar farm construction even more profitable.

📈 With our assistance, your investment will become a steady source of income, and you’ll join the ranks of environmentally conscious investors.

🌱💼 Take the first step towards a future full of green energy and financial freedom. Click to schedule a free consultation.

📞 Or call – (there is number)